Driftstilskudd til lag og foreninger - Arendal kommune

Driftstilskudd til lag og foreninger

Viktig beskjed

Søknadsfristen 1.desember er utsatt, da det er usikkert om det blir budsjettmidler til driftstilskudd til lag og foreninger i 2024.  Vi kommer tilbake med mer informasjon etter bystyrets budsjettbehandling 14.desember. 

Vi tildeler normalt midler fra følgende tilskuddskategorier:

  • Barne- og ungdomsarbeid
    (herunder også tilskudd til foreningseide fritids- og mekkeklubber)
  • Idrett og friluftsliv
    (herunder også tilskudd til foreningseide turstier/turområder og lysløyper)
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Musikk

Hvem kan søke? 

Lag og foreninger som har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret / Frivillighetsregisteret kan søke om driftstilskudd. På grunn av trange budsjetter kan vi dessverre ikke tilgodese alle. Vi gir derfor ikke driftstilskudd til velforeninger og humanitært arbeid utenfor kommunen. 

Brønnøysundregisteret

Slik får dere organisajonsnummer

Slik søker du 

Søknadsfrist: Vi kommer tilbake til evt søknadsfrist etter bystyrets budsjettbehandling i desember.

Slik behandler vi søknaden

Søknadene behandles av administrasjonen etter fullmakt fra bystyret. Søknader som gjelder idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før kommunen gjør endelig vedtak. Som regel følger vi rådenes innstillinger. 

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25