Frigjørings- og veterandagen 8.mai - Arendal kommune

Frigjørings- og veterandagen 8.mai

Frigjøringsdagen 8.mai er også den nasjonale veterandagen. Vi vil på denne dagen hedre alle våre veteraner fra 2. verdenskrig og fram til i dag, med spesielt fokus på veteraner fra internasjonale FN- og NATO-ledede operasjoner.

Program for frigjøringsdagen

Vi legger ut informasjon om markeringen i 2024 når programmet er klart. 

Informasjon til veteraner i Arendal

Vi har laget en side med informasjon om veteranplanen og oversikt over hvor du kan få støtte og hjelp - hvis du trenger det.  Gå til siden veteraner i Arendal.