Frivilligsentraler - Arendal kommune

Frivilligsentraler

Har du lyst til å engasjere deg i nærmiljøet ditt? Ta gjerne kontakt med en av Arendals frivilligsentraler. 

Deres mål er å: 

•    Stimulere til frivillig innsats
•    Være åpne møteplasser for befolkningen 
•    Være bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor

Frivilligsentralene er selvstendige organisasjoner, som drives med kommunal og statlig støtte.  Det er fire frivilligsentraler i Arendal. Du finner mer informasjon på hjemmesidene deres: