Østkantløypa

Månedens tur september 2012. 

Østkantløypa går gjennom et turområde som har fått mye oppmerksomhet grunnet ny- E-18 utbygging. Den  dekker et stort område med tur- og skiløyper, fiskevann og tjern. Den er kupert med røtter og steiner, samt en del fuktige områder. Gode sko er derfor en fordel.

  • Lengde: ca 11,5 km
  • Fremkommelighet: Turen er ikke egnet for rullestoler eller barnevogner, og sykling må være for de som er terrengsyklister. 
  • Kart: Østkantløypa-kart (PDF, 460 kB)

Østkantløypa er i sin helhet merket med blå farge. Vi har merket en kortløype for anledningen med røde og hvite markerings bånd. Denne er på 5 km og starter ved veien på nedsiden av Bjørnebo. Det er også satt opp beskrivelse av turen på et tre. Østkantløypa i sin helhet er en rundløype som starter ved Dråpelia og kommer ut igjen ved Heitjenn. 

Rundløypa kan påbegynnes mange steder: Nyli, Nordbødalen, Dråbelia, Birkenlund, Songe, Enghaven, Saltrød, skogsvei til Bjormyr fra fylkes vei 124 fra Saltrød og Longum/Bjørnebo er gode inngangsporter. Østkantløypa er også stien som kan ta deg helt frem til Granestua og dens turområder.

Hvordan komme seg til Bjørnebo?

For de som ønsker kortest mulig tur, er det noen parkeringsmuligheter langs skogsveien ved Bjørnebo. Du kjører E-18 fra Arendal østover, ta avkjøring 70 mot riksvei 420 Torsbudalen. I rundkjøringen, ta 2. avkjøring, det er skiltet til Bjørnebo. Følg skogsveien gjennom et gårdstun til du ser Bjørnebo gård på høyre side. Dette er nå et rødt speiderhus på en liten høyde.

Ellers anbefaler vi start fra f. eks Birkenlund. Gode parkeringsmuligheter ved gamle SFO, som ligger ved enden av veien som passerer skolen.

Turbeskrivelse

Turbeskrivelsen gjelder for 5 km, med start fra Bjørnebo. Det er hengt opp et kart og en beskrivelse over turen på treet som står rett til høyre ved stien. Stien går bratt opp, og den er full av kvarts stein fra gruvedrift. Følg stien videre, og du vil snart komme inn på Østkantløypa. De neste 1-2 km vil du få 3 muligheter til å følge sti til Granestua. Etter 1,5 km kommer du til Snømyrtjønn.  Litt videre kommer du til et skilt med "Snømyr". Stien deler seg, du tar mot høyre, som er skiltet til "Birkenlund". Snømyrtjønn henger sammen med Tiurtjønn som du nå kan beskue fra den andre siden. Du følger stien videre og passerer kraftlinja og en grusvei. Følg veien mot kraftlinja og du vil finne Østkantløypa. Denne delen heter "Vriompeisen". Du har nå tilbakelagt 3 km. Litt videre kommer du ut på en ny grusvei. Østkantløypa fortsetter rett over veien, men for å korte ned turen litt, så har vi merket resten av løypa til høyre langs grusveien. Du kommer til kraftstasjonen og vil finne stien igjen som en naturlig forlengelse av veien. Følg denne og ta til høyre ved neste valg. Du er nå ved Songebekken. Følg kjerreveien videre og passer Bjortjern. Gå opp den siste bakken og du er nå på Bjørneboveien igjen. Følg denne til høyre og du er tilbake på utgangspunktet.

En liten anbefaling på slutten: Camp Piletjenn, ligger 400 meter inn i skogen og bør besøkes! Ta første veiskille til venstre straks turen starter. På høyre side ca 100 meter nede i stien vil du skimte Piletjenn og campen som kan by på hytte 160 cm over bakken, grill og spiseplass.

God tur!