Beinveiene i sentrum

Månedens tur mai 2014. 

Månedens tur presenterer de flotte beinveiene vi har i Arendal sentrum. I mai våkner sentrum til liv, og den pyntes med flagg og en fantastisk blomsterprakt.

Beinveiene

Beinveiene går over Tyholmen , Batteriet, Nesheia og Fløyheia. De byr på kultur, mosjon og vakker natur.

I de eldre bydelene i Arendal finnes det et nett av snarveier, disse stiene, trappene, smugene og smale gangveiene sikret adkomst til sjøen og sentrum for befolkningen. Dette var viktig i en tid da ferdselen hovedsakelig foregikk til vanns.

Gangkart - Arendal. 

Kulturhistorie

Mange av disse beinveiene finnes fortsatt, de forteller en kulturell historie, og de gir adkomst til mange flotte steder som bidrar til rekreasjon og aktivitet. For å ta vare på og dele kunnskapen om byens beinveier har kulturnettverket med flere fra kommunen, utarbeidet to foldere med Kultur og mosjonsløyper; Fra Nesheia og Batteriet til Fløyheia og Øvre Tyholmen Arendal.

Skilting

Beinveiene på Tyholmen er merket med skilt med føtter, mens den andre Kultur og mosjonsløpa ikke har fått slike enda. Vi har derfor merket med røde og hvite bånd for anledningen.

Turen

Vi anbefaler start fra sentrum og opp til Batteriet, der kanonene står fra gammel tids forsvar av byen.

Videre etter batteriet fører en sti og trapp opp og rundt Nesheia og ned igjen via Nesbakken som har fått beholde sine gamle brostein og har en større helning en dagens anbefalinger tilsier.

Ta av på Kastellveien mot Bendikskleiv/Hylleveien, rett før krysset går det en gammel beinvei opp til Feierheia som er merket med bånd som du kan stikke oppom hvis du vil.

Ellers går beinveien videre til Fløyheia. Veien opp til Fløyheia går via trapper fra Hylleveien.

Her er det bratt, og benevnelsen "mosjonsløype" kommer til sin rett. På veien opp passerer du det gamle branntårnet og en kanon, samt flere benker som man kan ta en hvil på.

Beinveien følger bygningen til gamle sjømannsskolen på vestsiden og ut på veien. Ned fra Fløyheia kan en enten gå gjennom den gamle bebyggelsen på Munkejordet eller en kan gå på baksiden av Fylkeshuset og følge stien ned til Møllebakken.

Vil du ha flere beinveier så ta turen utenom Tyholmen, der er det mer kultur og mosjon å hente.