Månedens tur

Ut på tur, aldri sur :)

Vi har ikke lagt ut nye turer i 2018, men håper at du vil bruke alle de flotte turforslagene som ligger på nettsiden. 
Postkassen har også tatt en pause.