Tilskudd til lysløyper

Arendal bystyre satte i budsjettbehandlingen for 2021 av kr 100.000,- til tilskudd til foreningseide lysløyper. 

Hvem kan søke?

Idrettslag og andre foreninger som har/planlegger lysløype kan søke om midler til drift, vedlikehold og nyinvesteringer i forbindelse med lysløyper.

Hva skal søknaden inneholde?

Det er ikke søknadsskjema for ordningen. Skriv søknad med egne ord. Søknaden må inneholde beskrivelse, tidsplan og budsjett for hva som skal gjøres, samt revidert regnskap for siste avsluttede regnskapsår. 

Slik søker dere:

Send søknaden pr post eller epost til: 

Arendal kommune
Kulturenheten
Postboks 123
4891 GRIMSTAD
Epost: postmottak@arendal.kommune.no

Søknadsfrist:

1.mai 2021

Kontakt oss