Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Kommunen forvalter denne tilskuddsordningen på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 
Ordningen er todelt:
  • Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner
  • Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn - knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. 
Som "innvandrere" regnes personer som selv har, eller har to foreldre som har, bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand.
 
For begge typer tilskudd stilles det krav om at organisasjoner må ha organisasjonsnummer for å søke.
 
Driftsstøtte beregnes etter antallet betalende medlemmer bosatt i Arendal kommune. Det skal legges fram medlemsliste. Som tellende medlemmer regnes de som har betalt medlemskontingent til organisasjonens konto via bank.
 

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. april. 
 

Søknadsskjema

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Nishi Asdal
Tlf: 990 21 122