Talent Arendal - retningslinjer kunst/kultur

Hva er Talent Arendal?

Talent Arendal er et fellesprosjekt mellom Stiftelsen KULTURA, NOV og Arendal kommune. Hensikten er å stimulere til innovasjon og utvikling av kunst og kultur gjennom å gi gode arbeidsbetingelser for talentfulle og målbevisste unge kunstnere.

Bakgrunn

Det er krevende for unge kunstnere å finansiere sin kunstneriske utvikling. Det er få offentlige støtteordninger og næringslivet prioriterer ofte sponsing av idrettslag o.l. Lite forutsigbar støtte og økonomisk usikkerhet kan hindre en optimal karriereutvikling og føre til at lovende kunstnertalenter går tapt. Stipendet skal derfor bidra til å gi utviklingsmuligheter for unge talentfulle kunstnere med klare langtidsplaner og karrieremål.

Hvem kan søke?

Kun enkeltpersoner som allerede er på et høyt kunstnerisk nivå kan søke. Det kan søkes om støtte til kunstutdanning, gjennomføring av spesielle prosjekter og produksjoner, kunst- og kulturformidling eller annet som kan bidra til å fremme kunst, kultur og kreativitet i Arendal. Prosjektene bør tilføre Arendal noe nytt, være synlige og ha betydning for byen. 
Man kan søke f.o.m. det årstallet man fyller 18 år, t.o.m. det årstallet man fyller 30 år. Søkere må bo i Arendal eller ha særskilt tilknytning til Arendal. Lag, foreninger og grupper av kunstnere kan ikke søke.

Tildeling

Dersom det er kvalifiserte søkere, kan det hvert år deles ut inntil tre kunst- og kulturstipend. Stipendets størrelse er i utgangspunktet kr 50.000 per mottaker. Det kan unntaksvis deles ut lavere beløp, men minimum kr 25.000.  Det er mulig å få stipend i inntil tre år, men det må søkes på nytt hvert år. Fornyede søknader må inneholde rapport med dokumentasjon på kunstnerisk utvikling eller progresjon i prosjektet i året som har gått.

Administrasjon/søknadsfrist 

Stipendet administreres av Arendal kommune v/kulturnettverket og annonseres/bekjentgjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside 1 mnd før søknadsfristen. 

Søknaden skal inneholde

  • Presentasjon av deg selv og dine kunstneriske mål
  • Beskrivelse av hva stipendet skal brukes til, evt. prosjektbeskrivelse
  • Framdriftsplan for prosjektet/karrieren
  • Budsjett med forventede utgifter og inntekter for søknadsåret
  • Anbefaling fra faglærer, mentor eller andre relevante fagpersoner

Jury

Juryen består av en representant hver fra  Arendal kommune, NOV og KULTURA. Juryen kan hente inn  rådgivende fagkompetanse på de områdene søkerne representerer.

Evaluering

Retningslinjene evalueres av stipendeierne hvert år og kan endres av dem.