Talent Arendal - retningslinjer idrett

Hva er Talent Arendal? 

Talent Arendal er et fellesprosjekt mellom Stiftelsen KULTURA, NOV og Arendal kommune. Hensikten er å hjelpe talentfulle unge idrettsutøvere til å ta det siste skrittet mot en internasjonal karriere.

Bakgrunn

Det er krevende for unge individuelle toppidrettsutøvere  å finansiere sin karriereutvikling. Næringslivet prioriterer ofte sponsing av lagidretter og overgangen fra junior til senior kan være tøff. Lite forutsigbar støtte og økonomisk usikkerhet kan hindre en optimal karriereutvikling og føre til at lovende talenter legger opp eller trapper ned satsingen. Stipendet skal derfor bidra til å gi utviklingsmuligheter for unge talentfulle idrettsutøvere med klare langtidsplaner og karrieremål.

Hvem kan søke?

Kun enkeltpersoner som allerede er på et høyt nasjonalt nivå i sin idrett kan søke. Man kan søke f.o.m. det årstallet man fyller 18 år, t.o.m.  det årstallet man fyller 25 år. Søkere må bo i Arendal eller ha særskilt tilknytning til Arendal.  Idrettslag og organisasjoner kan ikke søke.

Tildeling

Dersom det er kvalifiserte søkere, kan det hvert år deles ut inntil tre idrettstipend. Stipendets størrelse er i utgangspunktet kr 50.000 per mottaker. Det kan unntaksvis deles ut lavere beløp, men minimum kr 25.000.  Det er mulig å få stipend i inntil tre år, men det må søkes på nytt hvert år. Fornyede søknader må inneholde rapport med dokumentasjon på sportslig utvikling i året som har gått.

Administrasjon/søknadsfrist

Stipendet administreres av Arendal kommune v/kulturenheten og annonseres/bekjentgjøres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside 1 mnd før søknadsfristen. 

Søknaden skal inneholde

  • Presentasjon av deg selv og dine sportslige mål
  • Årsplan for trening og konkurranser
  • Langtidsplan for trening og konkurranser
  • Budsjett med forventede utgifter og inntekter for søknadsåret
  • Anbefaling fra trener
  • Anbefaling fra særkrets/særforbund

Jury

Juryen består av en representant hver fra Arendal kommune, NOV og KULTURA. Juryen kan hente inn  rådgivende fagkompetanse på de områdene søkerne representerer.

Evaluering

Retningslinjene evalueres av stipendeierne hvert år og kan endres av dem.