Arendal kommunes legat til forskjønnelse av parker og anlegg for almen benyttelse - Arendal kommune

Arendal kommunes legat til forskjønnelse av parker og anlegg for almen benyttelse

Formål

Gi økonomisk støtte til parker og anlegg for allmenn benyttelse.

Hvem kan søke?

Velforeninger, idrettslag og andre.

Slik søker du

I 2022 vil det ikke bli delt ut midler fra dette legatet.