Legat for vanskeligstilte

Formål

Gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte i Arendal.

Hvem kan søke?

Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.
 

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år.