Legat for eldreomsorg

Formål

Gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte eldre over 70 år i Arendal.

Hvem kan søke?

Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.
 

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år.

Søk om legat

 

 

Kontaktinfo

Agnes May Boswarva
Tlf: 37 01 37 22