Legat av Ole Dahl og hustru Anna

Formål

Trengende bosatt i tidligere Arendal og Hisøy. Fortrinnsberettiget er, under ellers like vilkår, i første rekke etterkommende i rett nedstigende linje av søsken til avdøde Ole Dahl eller deres ektefeller, dernest menn av sjømannsstanden, deres enker og barn.

Hvem kan søke?

Alle som er bosatt i tidligere Arendal og Hisøy kommuner.

Slik søker du

Søknadsfristen for 2020 var 8. november. Søknadsskjema blir lagt ut når vi åpner for nye søknader i 2021. 

Kontakt oss

Agnes May Boswarva
Tlf: 37 01 37 22