Legat av Georg Hørsdal og hustru Olivia

Formål

Gi økonomisk hjelp til blinde eller sterkt svaksynte musikk- og teologistuderende i Arendal.

Hvem kan søke?

Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.

Slik søker du

På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i 2021. 

Kontakt oss

Agnes May Boswarva
Tlf: 37 01 37 22