Legat av Georg Hørsdal og hustru Olivia

Formål

Gi økonomisk hjelp til blinde eller sterkt svaksynte musikk- og teologistuderende i Arendal.

Hvem kan søke?

Alle med fast bostedsadresse i Arendal kommune.

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Søknadsskjema blir lagt ut når vi åpner for søknader i 2020. 

Kontakt oss

Agnes May Boswarva
Tlf: 37 01 37 22