Legat av Erna og Gurly Andersen

Formål

Sikre eldre enslige som er hjemmehørende i Arendal hjelp til pleie og omsorg under sykdom og/eller svakelighet, slik at disse lengst mulig skal kunne oppholde seg i sine hjem.

Hvem kan søke

Enslige som er bosatt i Arendal.

Slik søker du

Søknadsfristen for 2020 var 8. november. Søknadsskjema blir lagt ut når vi åpner for nye søknader i 2021.

Kontakt oss

Agnes May Boswarva
Tlf: 37 01 37 22