Legat av Erna og Gurly Andersen

Formål

Sikre eldre enslige som er hjemmehørende i Arendal hjelp til pleie og omsorg under sykdom og/eller svakelighet, slik at disse lengst mulig skal kunne oppholde seg i sine hjem.

Hvem kan søke

Enslige som er bosatt i Arendal.

Slik søker du

På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i 2021. 

Kontakt oss

Agnes May Boswarva
Tlf: 37 01 37 22