Legat av Erna og Gurly Andersen

Formål

Sikre eldre enslige som er hjemmehørende i Arendal hjelp til pleie og omsorg under sykdom og/eller svakelighet, slik at disse lengst mulig skal kunne oppholde seg i sine hjem.

Hvem kan søke

Enslige som er bosatt i Arendal.

Slik søker du

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år.