Legater

Det deles ikke ut midler fra legatene i 2021

På grunn av lav avkastning blir det ikke delt ut midler i år.
Dette gjelder også legatet sosiale og diakonale formål på Hisøy.