Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål

Hvem kan søke?


På grunn av stramt kommunebudsjett vedtok formannskapet 15.04.2021 at denne denne ordningen dessverre ikke blir utlyst i år. 

Det kan vanligvis søkes om tilskudd til:

  • Nybygg og nyanlegg
  • Utvidelse av bygg og anlegg
  • Utstyr, inventar, rehabilitering og ombygging (ikke ordinært vedlikehold)
Bystyret har vedtatt retningslinjer for ordningen, som skal sikre en rettferdig behandling av søknadene.

Retningslinjene innebærer ikke at kommunen MÅ bevilge penger til formålet hvert år, men kommunen KAN gi tilskudd, avhengig av hva økonomien tillater i budsjettbehandlingen.

 

 

Kontakt oss