Driftstilskudd til lag og foreninger

Vi tildeler midler fra følgende tilskuddskategorier:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrett og friluftsliv
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Kulturvern
  • Musikk

Driftstilskuddet til organisasjonseide bygg er foreslått kuttet i Rådmannens budsjettforslag for 2020 og lyses ikke ut nå. Det blir blir utlyst senere dersom bystyret vedtar å beholde det i budsjettbehandlingen 19.12.2019.

Hvem kan søke? 

Lag og foreninger som har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret og har en profil på vår nye aktivitetsportal Friskus kan søke om driftstilskudd. Grunnet trange budsjetter kan vi imidlertid ikke tilgodese alle. Vi gir derfor ikke driftstilskudd til velforeninger og humanitært arbeid utenfor kommunen. 

Brønnøysundregisteret

Slik får dere organisajonsnummer

Friskus aktivitetsportal

Les mer om Friskus
Lag foreningskonto på Friskus

Søknadsfrist 

1.desember hvert år.   

Slik behandles søknaden

Søknadene behandles av administrasjonen etter fullmakt fra bystyret. Søknader for idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før de sendes kommunen til endelig vedtak. Målet er at alle søknader skal være ferdigbehandlet før påske. 

 

Kontakt oss

Idrett/friluftsliv, musikk, barn/unge, humanitært/sosialt/kulturelt arbeid 
 
Kulturvern - historielag, lokalmuseer o.l.