Driftstilskudd til lag og foreninger

Det kan søkes om midler fra disse kategoriene:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrett og friluftsliv
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Kulturvern
  • Musikk
  • Organisasjonseide bygg


Slik søker du

Søknadsfrist for 2019 var 1.desember 2018.  
 

Saksbehandling

Søknadene behandles administrativt etter fullmakt fra bystyret. Søknader for idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før de sendes kommunen til endelig vedtak. Vi tar sikte på at alle søknader skal være ferdigbehandlet før påske. 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Idrett/friluftsliv, musikk, barn/unge, humanitært/sosialt/kulturelt arbeid og organisasjonseide bygg
Vidar Aas
Tlf: 37 01 34 03 / 489 94 625
 
Kulturvern - historielag, lokalmuseer o.l. 
Sølvi H. Christensen
Tlf: 37 01 34 08 / 488 95 670