Driftstilskudd til lag og foreninger

Vi tildeler midler fra følgende tilskuddskategorier:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrett og friluftsliv
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Musikk

Hvem kan søke? 

Lag og foreninger som har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret og har en profil på vår nye aktivitetsportal Friskus kan søke om driftstilskudd. Grunnet trange budsjetter kan vi imidlertid ikke tilgodese alle. Vi gir derfor ikke driftstilskudd til velforeninger og humanitært arbeid utenfor kommunen. 

Brønnøysundregisteret

Slik får dere organisajonsnummer

Friskus aktivitetsportal

Les mer om Friskus
Lag foreningskonto på Friskus

Slik søker du

Søknadsfristen for 2021 er dessverre ut. Informasjon om søknadsfrist for 2022 legges ut i oktober/november. 

Slik behandler vi søknaden

Søknadene behandles av administrasjonen etter fullmakt fra bystyret. Søknader for idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før de sendes kommunen til endelig vedtak. Målet er at alle søknader skal være ferdigbehandlet før påske. 

Kontakt oss