Driftstilskudd til lag og foreninger

Det kan søkes om midler fra disse kategoriene:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrett og friluftsliv
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Kulturvern
  • Musikk

Driftstilskuddet til organisasjonseide bygg er foreslått kuttet i Rådmannens budsjettforslag og lyses ikke ut ennå. Det blir blir utlyst senere, dersom bystyret vedtar å beholde det i budsjettbehandlingen for 2020. 

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 1.desember
 

Friskus

Lag og foreninger som skal søke om driftstilskudd må ha en profil på Friskus for å få innvilget søknaden. 
Les mer om Friskus. 
Lag konto på friskus.com.

Slik behandles søknaden

Søknadene behandles av administrasjonen etter fullmakt fra bystyret. Søknader for idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før de sendes kommunen til endelig vedtak. Målet er at alle søknader skal være ferdigbehandlet før påske. 

Kontaktinfo

Idrett/friluftsliv, musikk, barn/unge, humanitært/sosialt/kulturelt arbeid og organisasjonseide bygg
Vidar Aas
Tlf: 37 01 34 03 / 489 94 625
 
Kulturvern - historielag, lokalmuseer o.l. 
Sølvi H. Christensen
Tlf: 37 01 34 08 / 488 95 670