Driftstilskudd til lag og foreninger - Arendal kommune

Driftstilskudd til lag og foreninger

Vi tildeler midler fra følgende tilskuddskategorier:

  • Barne- og ungdomsarbeid
    (herunder også tilskudd til foreningseide fritids- og mekkeklubber)
  • Idrett og friluftsliv
    (herunder også tilskudd til foreningseide turstier/turområder og lysløyper)
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Musikk

Hvem kan søke? 

Lag og foreninger som har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret / Frivillighetsregisteret kan søke om driftstilskudd. På grunn av trange budsjetter kan vi dessverre ikke tilgodese alle. Vi gir derfor ikke driftstilskudd til velforeninger og humanitært arbeid utenfor kommunen. 

Brønnøysundregisteret

Slik får dere organisajonsnummer

Slik søker du 

Neste søknadsfrist er 1.desember 2022. 

Søk om driftstilskudd 

 

Slik behandler vi søknaden

Søknadene behandles av administrasjonen etter fullmakt fra bystyret. Søknader som gjelder idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før de sendes kommunen for endelig vedtak. Målet er at alle søknader skal være ferdigbehandlet før påske. 

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25