Driftstilskudd til lag og foreninger

Det kan søkes om midler fra disse kategoriene:

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Idrett og friluftsliv
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Kulturvern
  • Musikk
  • Organisasjonseide bygg


Slik søker du

Søknadsfristen for 2019 er 1. desember 2018.  

Søknadsskjema
Utfylt skjema kan sendes på e-post til postmottak@arendal.kommune.no, eller i posten til Arendal kommune, Kulturenheten, Postboks 123, 4891 GRIMSTAD. Husk å legge ved revidert regnskap for 2017.
 

Saksbehandling

Søknadene behandles administrativt etter fullmakt fra bystyret. Søknader for idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før de sendes kommunen til endelig vedtak. Vi tar sikte på at alle søknader skal være ferdigbehandlet før påske. 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Idrett/friluftsliv, musikk, barn/unge, organisasjonseide bygg og diverse humanitært/sosialt/kulturelt arbeid 
Vidar Aas
Tlf: 37 01 34 03 / 489 94 625
 
Kulturvern - historielag, lokalmuseer o.l. 
Sølvi H. Christensen
Tlf: 37 01 34 08 / 488 95 670