Få fritidskontakt

Hva tilbyr vi?

En fritidskontakt (det som før het støttekontakt) tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. ​​​​​​Fritidskontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov. 

Formålet med en fritidskontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre. 

Fritidskontakt kan gis på to måter:

Fritidskontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Hvem kan få tilbudet?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Slik søker du

Du bruker søknad om helse- og omsorgstjenester.
Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende av Tjenestekontoret eller saksbehandler for barn, unge og familier.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at  fritidskontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Har du lyst til å bli fritidskontakt?

Se hvordan du kan søke om å bli fritidskontakt.

Kontaktinfo

Tjenestekontoret
Tlf: 37 01 31 05
Man-fre: 09:00 - 15:00
09:00 - 14:30 (11. mai - 9. oktober)
Postmottak

Kontakttelefon barn, unge og familier
Saksbehandler Tone Vålandsmyr
Tlf: 980 41 637
Saksbehandler Signy Haugen
Tlf: 918 01 960