Aktivitetsgrupper

Aktivitetsgruppene er åpnet igjen

Nå har vi åpnet gruppetilbudene våre igjen for høsten 2020. Endringer og pause i aktivitet kan skje på kort varsel, basert på anbefalinger fra helsemyndighetene og smittevernansvarlige i Arendal kommune.

Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes anbefalinger i henhold til smittevern. Hvis noen har symptomer på luftveisinfeksjoner må de holde seg hjemme. Vi følger retningslinjene fra myndighetene og vil derfor ha fortløpende registrering over hvem som deltar på hvilken aktivitet. 

Våre aktivitetsgrupper

Når du  søker om fritidskontakt kan du få tilbud om å delta i aktivitetsgrupper, dersom dette kan være et bedre tilbud for deg enn å ha individuell fritidskontakt. Det er tjenestekontoret som vurderer dette og fatter vedtak.

Noen av aktivitetene trenger du ikke å søke på

Vil du være med på Grane håndball, Øyestad fotball, musikkgruppe, bowling eller Klubb Kilden, trenger du ikke søke om dette. Du kan bare møte opp, men noen av aktivitetene må du betale for. 

I tillegg til de ukentlige aktivitetene våre arrangerer vi sommeravslutning og nyttårsball.

Barn og ungdom

Mandag kl 17:00–20:00 
Mandagsklubben på Kulturkammeret, Arendal sentrum.

Onsdag kl 17:00–20:00 
Grønn Glede på Trommestadtunet, Hisøy. 

Onsdag eller torsdag (nærmeste beskjed gis) kl 17:00–20:00 
Friluftsgruppe ungdom (foreløpig uten navn). Oppmøte på Kulturkammeret, Arendal sentrum. 

Ungdom og voksne

Tirsdag 18:00-20:30 
Håndarbeidsklubb på Kulturkammeret, Arendal sentrum.

Onsdag 19:30-21:00 
Bowling på Arendal Bowling.

Onsdag 13:00-16:00 
Grønn Matglede: Trommestadtunet, Hisøy.

Onsdag 18:00-19:00 
Fotball (Øyestad) i Stintahallen/utendørs.

Torsdag 17:30-18:30 
Håndball (Grane) i Granehallen.

Torsdag 18:00-21:00 
Klubb Kilden på Kulturkammeret. Inngang fra Poppes plass v/Madam Reiersen.  Diskotek og åpen kafé med mulighet for å spille brettspill m.m.

Foreløpig stengt - minst ut september: 

Onsdag 18:00-19:00 
Varmtvannsbad på Bjorbekktunet.