Regler for skoler og barnehagers bruk av skøytebanen

Regler for leie av skøytebanen

 • Alle skoler/barnehager må bestille leietid på forhånd gjennom Arendal kommune v/Marit Vigeland, tlf 37 01 33 74  
 • Skoler/barnehager må komme samlet og til avtalt leietid
 • Ved ankomst må tilsynsperson ta kontakt med banemester før man slipper inn på anlegget
 • Tilsynsperson har tilsynsansvar i hele leieperioden. Dersom det oppholder seg  elever/barn inne i bygningen i leietiden, skal disse ha tilsyn av tilsynsperson 
 • Tilsynsperson må ikke forlate området før alle elevene har reist og det er foretatt opprydding både på skøytebanen og i varmestua

Regler på skøytebanen

 • Ikke gå med sko på isen  
 • Gå mot klokka når du går rundbanen
 • Bruk undergang/kulvert  
 • Forbudt å sitte, stå på og sparke på sikringsputene  
 • Forbudt å gå med skøyter innendørs  
 • Forbudt å kaste snø/is og andre gjenstander ut på isen  
 • Søppelavfall skal kastes i søppeldunk  

Noen har spurt om det er påbudt med hjelm på skøytebanen. Det er ikke påbudt med hjelm, men bruk det gjerne.