Reglement for skøytebanen

  • Ikke gå med sko på isen
  • Gå mot klokka når du går rundbanen
  • Bruk undergang/kulvert når du skal på isen
  • Puck/ball forbudt tirsdag/torsdag kl 1800-2000 og lørdag/søndag kl 1000-1200
  • Forbudt å sitte, stå og sparke på sikringsputene
  • Forbudt å gå med skøyter innendørs
  • Forbudt å kaste snø/is og andre gjenstander på isen
  • Søppel/avfall skal kastes i søppeldunk
  • Hunder ikke tillatt på anlegget
  • Vis hensyn!

Noen har spurt om det er påbudt med hjelm på skøytebanen. Det er ikke påbudt med hjelm, men bruk det gjerne.