Kulturlunsj


Kulturlunsjene arrangeres noen ganger i året. Her er det foredrag om historiske temaer, gjerne med tilknytning til Arendal, samt salg av mat og kaffe. 

Kom gjerne med forslag til temaer og foredragsholdere.

Kontaktinfo

Sølvi Haraldstad Christensen
Tlf: 37 01 34 08
Mob: 488 95 670