Om Kløckers hus

Kløckers hus ble bygd som privatbolig i 1826 av Johannes Nicolai von Klöcker. Det er i empire-stil og tydelig preget av byggestilen i København. Her finnes møbler fra 1800-tallet. De bakerste delene av huset er fra 1600-tallet.

Huset var i privat eie fram til 1982, da det ble overtatt av Stiftelsen Kløckers hus-Arendal bymuseum. I dag er det et museum som viser hvordan en velstående borgerfamilie levde på den tiden. 

Bakgrunnen for overtakelsen var at entusiastene Nils H. Thommessen og Hans Olaf Aanensen møttes i et gangfelt i byen en sommerdag i 1982. Nils var kjent med at byens best bevarte hus skulle selges. Der og da ble frøet lagt for å få tatt vare på et av Arendals gamle byborgerhus. 

For den nette sum av kr 875 000 fikk de kjøpt huset. Tyholmens Venners kassabeholdning på kr 4.000 dannet egenkapitalen...

Kjøpet i seg selv var et stort løft og ble muliggjort av en velvillig bank, støtte fra kulturminnefondet og Arendal kommune, samt innsamlede midler. Men utfordringene stoppet ikke der. Huset var helt tomt for inventar og mye måtte gjøres. Et komplett butikkinteriør fra Nesgrenda ble gitt som gave av familien Thorbjørnsen. Senere har man bl.a. fått interiør fra Løveapoteket.

Et gammelt hus er dyrt i drift og investeringene har stått i kø. Utvendig sprinkleranlegg er montert. Gammel dekor er restaurert. Kostbare reparasjoner av tak og fasader er utført

Rundt 1990 måtte det også gjøres en stor jobb med å heve hele huset ca 15 cm. Deler av bygningen stod på flåter og ble nå fundamentert til fjell. På det dypeste hele 6 meter ned.

Huset framstår nå i god stand og er flittig brukt. Arendal kommune bidrar med midler til drift og lønn til daglig leder. Dermed kan museet holdes åpent for publikum hele året. Kramboden er spesielt viktig, som en uformell inngang til museet. Festsalen leies ut til møter og arrangementer og det er stadig skoleklasser på omvisning. 

For den store innsatsen med å bygge opp museet og vedlikehold av huset ble stiftelsen i 2008 tildelt Arendal kommunes kulturpris. 

Til museets hovedside