Byvåpenet

Arendals byvåpen ble godkjent ved kgl. res. 7.11.1924, og er tegnet av frk. C. Aubert etter utkast av Fred. Barth. Det viser en krysseiler, et tremastet skip av 1700-tallstype, på tre bølger. Skjoldet har turkis bakgrunn og hvitt motiv. Kronen er i gull.

Historien om byvåpenet

Midt på 1700-tallet hadde Arendals borgervæpning en fane med et liknende skipsmotiv, men uten bølger. 

Fra 1820-årene finnes et bysegl med skip og sjø i bakgrunnen og en forgrunn av grantrær og fjellknauser, nærmest som et landskapsbilde. Innfelt i denne fremstillingen var riksvåpenet med krone over. Seglet var byfogdens, og det var som statlig embetsmann han hadde riksvåpenet med. Dette seglmotivet ble etter hvert også byens kommunale våpen. Under Arendals 200-årsjubileum i 1923 ønsket man en enklere utførelse av byvåpenet, og resultatet ble dagens byvåpen.