Frigjørings- og veterandagen 8.mai

Frigjøringsdagen 8.mai er også den nasjonale veterandagen. Vi vil på denne dagen hedre alle våre veteraner fra 2. verdenskrig og fram til i dag, med spesielt fokus på veteraner fra internasjonale FN- og NATO-ledede operasjoner.

Program 8.mai 2019

Kl 17.00-17.45: Frigjørings- og veteranmarkering på Sandvigen festning, Hisøy
Arr. Hisøy historielag . Se egen annonse

Kl 18.30: Minnemarkering ved minnebautaen på Houens plass ved Trefoldighetskirken
Tale og kransnedleggelse v/ varaordfører Terje Eikin.  Musikk v/Arendal Veterankorps.
Alle velkommen!

Kl 19.00: Mottakelse for veteraner og inviterte gjester i Arendal gamle rådhus
Arendal kommune v/ varaordfører inviterer til mottakelse i Arendal gamle rådhus på Tyholmen. Taler, musikalske innslag og bespisning.
 
Påmelding snarest, og seinest  3.mai til:
solvi.haralds.christensen@arendal.kommune.no, tlf 48 89 56 70
mariann.olsen@arendal.kommune.no, tlf 917 56 828

Medlemmer i NROF, NVIO og Arendal Forsvarsforening: Påmelding direkte til foreningene.

Det vil bli satt opp buss for veteraner fra sentrum kl. 1630 til arr. på Sandvigen, Hisøy.
Retur til sentrum før minnemarkeringen på Houens plass.
 

Kontaktinfo

Sølvi Haraldstad Christensen
Tlf: 37 01 34 08
Mob: 488 95 670