Frigjørings- og veterandagen 8.mai

Frigjøringsdagen 8.mai er også den nasjonale veterandagen. Vi vil på denne dagen hedre alle våre veteraner fra 2. verdenskrig og fram til i dag, med spesielt fokus på veteraner fra internasjonale FN- og NATO-ledede operasjoner.

Program 8.mai 2019

Kl 17.00-17.45: Frigjørings- og veteranmarkering på Sandvigen festning, Hisøy
Arr. Hisøy historielag . Se egen annonse

Kl 18.30: Minnemarkering ved minnebautaen på Houens plass ved Trefoldighetskirken
Tale og kransnedleggelse v/ varaordfører Terje Eikin.  Musikk v/Arendal Veterankorps.
Alle velkommen!

Kl 19.00: Mottakelse for veteraner og inviterte gjester i Arendal gamle rådhus
Arendal kommune v/ varaordfører inviterer til mottakelse i Arendal gamle rådhus på Tyholmen. Taler, musikalske innslag og bespisning.
 
Påmelding snarest, og seinest  3.mai til:
solvi.haralds.christensen@arendal.kommune.no, tlf 48 89 56 70
mariann.olsen@arendal.kommune.no, tlf 917 56 828

Medlemmer i NROF, NVIO og Arendal Forsvarsforening: Påmelding direkte til foreningene.

Det vil bli satt opp buss for veteraner fra sentrum kl. 1630 til arr. på Sandvigen, Hisøy.
Retur til sentrum før minnemarkeringen på Houens plass.