Semesteravgift

Kulturskolen har to semester pr. år. Vi følger Arendal kommunes skolerute.

Drama

Kulturskolen - drama - priser
Undervisning Pris pr. semester
Scenekunst/Drama (Minus 25% for søsken og deltakelse på flere aktiviteter) kr 1 950

Musikk

Kulturskolen - musikk - priser
Undervisning Pris pr. semester
Vokal/instrumental (Minus 25% for søsken og deltakelse på flere aktiviteter) kr 1 950
Leie av instrument kr 450

Visuell kunst

Kulturskolen - visuell kunst - priser
Undervisning Pris
Visuell kunst (Minus 25% for søsken og deltakelse på flere aktiviteter) kr 1950

Andre priser

Kulturskolen - andre priser
Undervisning Pris pr. semester
Aktivitetsgrupper på Helsestasjonen og institusjoner kr 5850
Dirigenttjenester 75% av reelle lønnsutg.
Dirigenttjenester voksenaktivitet 90% av reelle lønsutg.
Instruktørtjenester aspirantkorps, juniorkorps, Arendals Unge Strykere, 1 time pr uke kr 5850 pr. halvår
Rytmisk samspillgruppe kr 650
Makspris pr. familie med samme fakturamottaker kr 8000