Ubuntu

Ubuntu - bantuspråk for "Jeg er - fordi du er"! Et nettverk for utenlandske arbeidere der bedre felleskap, aktivt medborgerskap og god utvikling i sosiale nettverk står i fokus

Ubuntu har ca. 200 medlemmer, som samles 6-8 ganger i året for gjensidig informasjon, hygge og nettverksbygging. Medlemmene kommer bl.a. fra store bedrifter med ansatte fra mange land, som Grid, Gard, MacGregor, Markedskraft mfl.

Bli med i Ubuntu sin Facebookgruppe.

Kontakt oss

Nishi Asdal
Tlf 99 02 11 22 

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal