Ubuntu

Ubuntu er bantuspråk for "Jeg er - fordi du er". Et nettverk for utenlandske arbeidere der bedre felleskap, aktivt medborgerskap og god utvikling i sosiale nettverk står i fokus

Ubuntu har ca. 200 medlemmer, som samles 6-8 ganger i året for gjensidig informasjon, hygge og nettverksbygging. Medlemmene kommer bl.a. fra store bedrifter med ansatte fra mange land, som Grid, Gard, MacGregor, Markedskraft mfl.

Kontakt oss

Nishi Asdal
Tlf 99 02 11 22 

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal