Ubuntu

Ubuntu er bantuspråk for "Jeg er - fordi du er". Et nettverk for utenlandske arbeidere der bedre felleskap, aktivt medborgerskap og god utvikling i sosiale nettverk står i fokus

Ubuntu har ca. 100 medlemmer, som samles 6-8 ganger i året for gjensidig informasjon, hygge og nettverksbygging. Medlemmene kommer blant annet fra store bedrifter med ansatte fra mange land, som Grid, Gard, MacGregor med flere. Alle er velkommen!

Har du lyst til å bli med i Ubuntu?  Send mail til: nishi.asdal@arendal.kommune.no

In English
Ubuntu in Bantu language means «I am because you are”.  A network for expatriates where the aim is community building, interactive societal response and social networking.

Ubuntu has around 100 members with 6 to 8 events a year where we endeavor mutual information, socializing and networking.  Most of our members work in different international and local firms like Gard, Grid, MacGregor and Arendal kommune.  We are open to members from all walks of life.

Would you like to join us?  Please send mail to nishi.asdal@arendal.kommune.no.

Kontakt oss

Nishi Asdal
Tlf 99 02 11 22 

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal