Sammen i verden - Klikk for stort bilde

   Vi sees 24.-29. oktober 2022

Sammen i verden

Vi har fokus på FNs bærekraftsmål og på å vise frem våre internasjonale miljøer og aktiviteter. Gjennom våre arrangementer opplyser vi om viktige temaer knyttet til miljø- og samfunnsutvikling. Les mer om Sammen i verden. 

Velkommen til Sammen i verden

Et tre som står alene kan ikke lage en skog –  vi må møtes for å skape et samfunn

Hvert år siden 2005 har Arendal kommune og ulike aktører samlet seg for å feire FN-dagen og lære mer om bærekraftsmålene gjennom arrangementet «Sammen i Verden».
 
Målet for Sammen i Verden er å inspirere store og små til å åpne sinnet og utforske hvordan byen vår kan bli en del av de globale løsningene som leder oss til en bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer alle til å komme sammen, diskutere, stille spørsmål og vurdere hvordan vi som et samfunn kan ha en innvirkning.

A tree standing alone can’t make a forest – coming together as a community

Every year since 2005, Arendal Kommune and entities around Arendal, a UN City, get together to organise a week to celebrate United Nations Day and learn more about the Sustainable Development Goals through the event “Sammen i verden”. 
 
Sammen i verden aims to inspire people from all walks of life to open their minds and consider how our town can be a part of the global solutions leading us towards sustainable development. We encourage you to come together, discuss, ask questions, and consider how we as a community can make an impact. 
 
We look forward to seeing you there!
Guendalina De Luigi
Communications Officer, GRID-Arendal.

Programmet er under utvikling. Følg med, vi oppdaterer denne siden frem til vi møtes i oktober.  

Tirsdag 25. oktober: Filmvisning – A Life on Our Planet

Dato/tid: Tirsdag 25. oktober, kl. 10
Sted: Arendal kino
Målgruppe: 5. – 10. klasse
Send påmelding til: guendalina.de.luigi@grida.no
Arrangør: GRID-Arendal 

Bærekraftsmål

14: Livet i havet
15: Livet på land

Grid Arendal logo - Klikk for stort bilde 

Torsdag 27. oktober: FN-film fra Sør: Blanka

Dato/tid: Torsdag 27. oktober kl. 10:00
Sted: Arendal kino
Målgruppe: Mellomtrinnet
Påmelding sendes til: sor@fn.no

Blanka filmplakat - Klikk for stort bildeCopyright: Binalogue. Adobe Behance. Binalogue .  Arrangør: FN-sambandet

FN-sambandet logo - Klikk for stort bilde  

Torsdag 27. oktober: FN-film fra Sør: Above Water

Dato/tid: Torsdag 27. oktober kl. 12:00
Sted: Arendal kino
Målgruppe: Mellomtrinnet
Påmelding sendes til: sor@fn.no

Above water filmplakat - Klikk for stort bildeCopyright: Echo studio Arrangør: FN-sambandet

FN-sambandet logo - Klikk for stort bilde 

 

Om Sammen i verden

Arendal kommune har siden 2005 arrangert Internasjonale dager. I 2020 skiftet vi navn til Sammen i verden.

Målet er:

  • Fremme lokalt engasjement, debatt og dialog om bærekraftsmålene
  • Skape møteplasser og dialogpunkter som kan bidra til holdningsendringer i vår kommune gjennom økt kunnskap
  • Sette fokus på viktige temaer knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling
  • Mobilisere til å ta et felles ansvar - fordi det koster å la være
  • Inspirere til ansvar om bærekraft gjennom eventer og aktiviteter
  • Å være en «outreach» for våre bærekraftige internasjonale firmaer til et allment publikum 
     

I Arendal jobber vi for å skape endring og har et sterkt fokus på samskaping som arbeidsmetode og medborgerskap i fokus. Kommuneplanens samfunnsdel er et resultat av samskaping mellom innbyggere, næringsliv, organisasjoner, frivillighet og kommunen. 

Gjennom aktiviteter ønsker vi å mobilisere bredt i Arendal - barn, ungdom, voksne og eldre - ved å utfordre lokale aktører til å løfte i fellesskap og lage diskusjonsarenaer. 

Samarbeidspartnere

Sammen i verden er et samarbeid mellom Arendal kommune og flere arrangører:

Kulturnettverket i Arendal kommune er sekretariat
FN-byen sekretariat
FN-sambandet regionalt kontor
UNEP-Grid Arendal
Arendal voksenopplæring
Røde Kors Arendal
Arendal bibliotek
Bomuldsfabriken Kunsthall 
Agder fylkeskommune  

Kontakt oss

Nishi Asdal  
Tlf: 99 02 11 22