Kilden internasjonale kulturkontor

KIKs arbeidsområde omfatter i hovedsak Internasjonalt Marked, Internasjonale Dager og det tverrkulturelle nettverket Ubuntu. 
 

Vi er opptatt av å styrke og synliggjøre kommunens internasjonale profil. Vi skal være et bindeledd mellom ulike grupper og en katalysator inn i det norske samfunnet. Nettverksbygging gjennom ulike møteplasser og kultur står i fokus.

Vår visjon: Gjøre Arendal velkommelig for alle!

Arendal i verden

Gjennom rike handels - og sjøfartstradisjoner har Arendal hatt et vindu mot verden i flere hundre år. I dag er byen preget av store internasjonale bedrifter. Med bosatte flyktninger i tillegg, har byen innbyggere fra over 70 land.
 
I de siste 25 årene har kommunen markert seg med internasjonalt arbeid gjennom etablering av internasjonalt kultursenter, internasjonal barnekulturuke, Internasjonalt Marked (det første av sitt slag i Norge) og Internasjonale Dager. FN-byen og internasjonal skole er også viktige satsinger i dette arbeidet.
 
For dette arbeidet mottok Arendal kommune Fredskorpsets hederspris ”Internasjonal Kommune” i 2004, og ETC-prosjektet (kulturprosjekt for barn og ungdom) vant "Sørlandet i 100" sin integreringspris i 2002.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Nishi Asdal
Tlf 990 21 122

Besøksadresse
Kilden, 1.etg.
Nedre Tyholmsvei 6
4836 Arendal