FN-byen Arendal - Sammen i verden

Vi har fokus på FNs bærekraftsmål og på å vise frem våre internasjonale miljøer og aktiviteter. Gjennom våre arrangementer opplyser vi om viktige temaer knyttet til miljø- og samfunnsutvikling.

Om FN-byen Arendal - Sammen i verden

Arendal kommune har siden 2005 arrangert Internasjonale Dager. I 2020 skiftet vi navn til FN-byen Arendal - Sammen i verden.

I år - 2022 blir det arrangementer fra 24.-29. oktober.

Målet er:

  • Fremme lokalt engasjement, debatt og dialog om bærekraftsmålene
  • Skape møteplasser og dialogpunkter som kan bidra til holdningsendringer i vår kommune gjennom økt kunnskap
  • Sette fokus på viktige temaer knyttet til bærekraftig samfunnsutvikling
  • Mobilisere til å ta et felles ansvar - fordi det koster å la være

I Arendal jobber vi for å skape endring og har et sterkt fokus på samskaping som arbeidsmetode og medborgerskap i fokus. Kommuneplanens samfunnsdel er et resultat av samskaping mellom innbyggere, næringsliv, organisasjoner, frivillighet og kommunen. 

Gjennom aktiviteter ønsker vi å mobilisere bredt i Arendal - barn, ungdom, voksne og eldre - ved å utfordre lokale aktører til å løfte i fellesskap og lage diskusjonsarenaer. 

Sammen i verden er et samarbeid mellom Arendal kommune og flere arrangører:
Kulturnettverket i Arendal kommune (sekretariat)
FN-byen sekretariat
FN-sambandet regionalt kontor
UNEP-Grid Arendal
Arendal voksenopplæring
Røde Kors Arendal
Arendal bibliotek
Bomuldsfabriken Kunsthall 
Agder fylkeskommune 

Sammen i verden - Klikk for stort bildeSammen i verden 

Kontakt oss

Nishi Asdal  
Tlf: 99 02 11 22

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal