Idrettshaller

Det er sju kommunale og en privat idrettshall i Arendal:

Alle hallene har fulle håndballmål og er også merket opp for andre ballidretter, men det varierer litt fra hall til hall hvilke idretter det er merket for og hvor god tilretteleggingen er.

Sparebanken Sør Amfi inneholder også turnhall og tennishall med klatrevegg.

Se hver enkelt hall for mer informasjon om hallen.
 

Utleie

Kulturenheten har ansvaret for utleie av de kommunale hallene, mens Arendal Eiendom KF har ansvar for driften. 

I tillegg til idrettshallene fins det flere gymnastikksaler som leies ut til trening og arrangementer. 

Korona: informasjon om idrettshaller

Alle idrettshallene i kommunen er stengt på grunn av korona-viruset, i første omgang til og med 26.mars. Se www.arendal.kommune/koronavirus for oppdatert informasjon om viruset og tiltak i Arendal kommune. 

Kontakt oss

Drift
Kristoffer W. Bentzen
Tlf: 91 17 22 53

Utleie
Marit Vigeland
Tlf: 37 01 33 74

Granehallen (ikke kommunal)
André Salomonsen
Tlf: 92 80 09 53