Arendal idrettspark - historikk

Idéen om en idrettspark i Arendal er gammel. Det startet i 1976/77 i regi av regionplanrådet for Arendal-/Grimstadregionen. En egen hallkomité ledet av Arendals tidligere skøytestorløper Wiggo K. Hanssen fikk i oppdrag å utrede behovet for en storidrettshall i regionen. Tanken var å kombinere denne med en eventuell ny videregående skole.

Regionplanrådet nedsatte deretter et utvalg, som samlet seg om Myra/Bråstad-området, der dagens idrettspark er lokalisert. Området ble ekspropriert og vei, vann og avløp ble bygd ut. Men så vedtok fylkeskommunen at ny videregående skole ikke skulle bygges likevel og kjøpte i stedet gamle Barbu skole.

Mange år gikk og lite skjedde. Det første anlegget i Arendal idrettspark var en kunstgressbane, som åpnet 23. august 1996. Det ble også anlagt en grusbane. Det neste anlegget var Arendal og omegn kunstisbane, som åpnet høsten 2004. Samtidig ble kunstgressbanen fornyet med undervarme. Et idrettsbygg med garderober, møterom og kafe ble også bygd.

Nå ble det fortgang i utviklingen av området. Fylkeskommunen vedtok å bygge ny videregående skole og trengte kroppsøvingslokaler. Dette ga økonomiske grunnlag for at man endelig kunne bygge storidrettshallen.

I 2012 stod det som nå heter Sparebanken Sør Amfi ferdig, en flerbrukshall med to fulle håndballbaner og spesialhaller for tennis og turn. Hallen åpnet 3. september 2012 og huser også Aust-Agder idrettskrets og idrettens treningssenter Atletica

Samtidig flyttet Strømsbu videregående skole til nye lokaler vegg i vegg med storhallen og skiftet navn til Sam Eyde videregående skole. En andre kunstgressbane er også anlagt, sammen med med flotte uteområder med baner for tennis, sandvolley, sandhåndball, street basket og skating. 

Til idrettsparkens hovedside.