Opplevelseskort

Hvem kan få opplevelseskort?

Arendal kommune ønsker at alle barn og ungdommer i kommunen skal få gode fritids- og ferieopplevelser. Opplevelseskort er et tilbud for familier med lav inntekt. Du kan søke om opplevelseskort hvis du har lav inntekt og barna dine er i skolealder (1.klasse-18 år). 
 
Hvis du får innvilget opplevelseskort vil du få informasjon om gratistilbud barna kan være med på, som for eksempel skitur, fjelltur, kinobesøk, hyttetur og grillkvelder. Dere vil også få mulighet til å søke om støtte til deltakelse i en fritidsaktivitet for barna. 

Opplevelseskortet gjelder for ett skoleår.

Deltakere i introduksjonsprogrammet faller normalt utenfor ordningen med opplevelseskort.
 

Slik søker du

  1. Finn frem relevant dokumentasjon:
    Du må legge ved "Ordinær fastsetting av skatteoppgjør for 2018" (ikke midlertidig oppgjør fra våren) for de voksne i husstanden. Hvis inntekten er annerledes enn det som står i skatteoppgjøret, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

    Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden.

  2. Fyll ut søknadsskjemaet:

  3.  
  4. Det er ingen søknadsfrist. 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Terje Eikin
Tlf: 994 50 688

Anne-Kari Aslesen (tirsdag og torsdag)
Tlf: 37 01 36 17
 

Søknaden sendes til:
Arendal kommune
Kulturenheten
Postboks 123
4891 Grimstad