Fritidskortet Pluss

Hva er Fritidskortet Pluss? 

Arendal kommune ønsker at alle barn og ungdommer i kommunen skal få gode fritids- og ferieopplevelser. 

Fritidskortet Pluss (opplevelseskort) er et tilbud for familier med lav inntekt og er for dem som har behov for støtte utover det vanlige Fritidskortet. Du kan søke om Fritidskortet Pluss hvis du har lav inntekt og barna dine er i skolealder (1. klasse - 18 år). 

Hvis du får innvilget Fritidskortet Pluss vil du få informasjon om gratistilbud barna kan være med på, som for eksempel skitur, fjelltur, kinobesøk, hyttetur og grillkvelder. Dere vil også få mulighet til å søke om støtte til deltakelse i en fritidsaktivitet for barna. 

Fritidskortet Pluss gjelder for ett skoleår.

Hvem kan få Fritidskortet Pluss ?

Familier som får innvilget Fritidskort Pluss i Arendal kommune må: 

Minst ha ett barn som går på skole (1.klasse-18 år)
Ha samlet inntekt etter skatt som er under:

  • Par med barn: 574 140 kr 
  • Enslig forsørger: 263 040 kr

Søknaden blir vurdert ut fra den samlede inntekten hos de voksne i husstanden. Du kan ikke søke om opplevelseskort dersom man har mindre enn 50% omsorg for barnet/barna.

Deltakere i introduksjonsprogrammet og sosialhjelpsmottakere faller utenfor denne ordningen. De får tilsvarende støtte fra NAV.

Slik søker du

Finn frem relevant dokumentasjon

Du må legge ved ordinær fastsetting av skatteoppgjør for forrige år (ikke midlertidig oppgjør fra våren) for de voksne i husstanden. Hvis inntekten er annerledes enn det som står i skatteoppgjøret, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden.

Fyll ut søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet er bare for søknader i dette skoleåret (2021/2022). Det kommer et nytt skjema for søknader til høsten. 

 
Det er ingen søknadsfrist. 

Kontakt oss

Terje Eikin
Tlf: 99 45 06 88

Anne-Kari Stormoen 
(tirsdag og torsdag)
Tlf: 37 01 36 17
 

Søknaden sendes til:
Arendal kommune
Kulturenheten
Postboks 123
4891 Grimstad