Fritidskortet Pluss

Hvem kan få Fritidskortet Pluss (tidligere Opplevelseskort)?

Arendal kommune ønsker at alle barn og ungdommer i kommunen skal få gode fritids- og ferieopplevelser. 

Fritidskortet Pluss er et tilbud for familier med lav inntekt og er for dem som har behov for støtte utover det vanlige Fritidskortet. Du kan søke om Fritidskortet Pluss hvis du har lav inntekt og barna dine er i skolealder (1. klasse - 18 år). 
 
Hvis du får innvilget Fritidskortet Pluss vil du få informasjon om gratistilbud barna kan være med på, som for eksempel skitur, fjelltur, kinobesøk, hyttetur og grillkvelder. Dere vil også få mulighet til å søke om støtte til deltakelse i en fritidsaktivitet for barna. 

Fritidskortet Pluss gjelder for ett skoleår.

Deltakere i introduksjonsprogrammet og sosialhjelpsmottakere faller utenfor denne ordningen. De får tilsvarende støtte fra NAV.
 

Slik søker du

  1. Finn frem relevant dokumentasjon:
    Du må legge ved "Ordinær fastsetting av skatteoppgjør for 2019" (ikke midlertidig oppgjør fra våren) for de voksne i husstanden. Hvis inntekten er annerledes enn det som står i skatteoppgjøret, må du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalinger fra NAV. 

    Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden.

  2. Fyll ut søknadsskjemaet:

     
    Det er ingen søknadsfrist. 

Kontakt oss

Terje Eikin
Tlf: 99 45 06 88

Anne-Kari Stormoen 
(tirsdag og torsdag)
Tlf: 37 01 36 17
 

Søknaden sendes til:
Arendal kommune
Kulturenheten
Postboks 123
4891 Grimstad