Zajecia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Karta zajec pozalekcyjnych. Termin składania wniosków i płatności.

Pierwsza runda płatności została zakończona.  Jeśli złożyłeś wniosek i nie otrzymałeś zwrotu kosztów lub niewłaściwa kwota została zwrócona, skontaktuj się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.  Centrum usług znajduje się na parterze Arendal kommune.

Możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy do 9 grudnia. 
Jeśli wniosek zostanie poprawnie wypełniony, pieniądze zostaną wypłacone do 9.12. 

Co to są karty zajec pozalekcyjnych?

To oferta dla dzieci między 6 a 18 rokiem życia.  Otrzymujesz do 1000 NOK, na jedno lub więcej zajęć dodatkowych. Karta zajec pozalekcyjnych przyznawana jest na kazde dziecko oddzielnie. Karta zajec pozalekcyjnych ma na celu przyczynienie się do większego uczestnictwa w zajeciach pozalekcyjnych i integracji dzieci. 

 

Co obejmuje karta zajec pozalekcyjnych?

Opłate za uczestnictwo za jedno lub więcej zajec pozalekcyjnych do 1000 NOK na kazde dziecko. Jeśli zapłaciłeś za cały rok kalendarzowy, wprowadź zapłaconą kwotę. Karta zajec pozalekcyjnych obejmuje zorganizowane zajecia pozalekcyjne np. treningi, które odbywają się co najmniej 10 razy w ciągu sześciu miesięcy.

Karta zajec pozalekcyjnych nie obejmuje ofert wakacyjnych, pobytów na obozach ani zawodow sportowych. Karty nie można używać na wydatki do kina, na kręgle ani innych samoorganizujących się działań.  Sprzęt sportowy, instrumenty itp. Nie są objęte kartami zajec pozalekcyjnych. (Pamiętaj, że mozesz wypożyczyc wiele różnych sprzetow sportowych) 

Jeśli korzystasz z karty zajec pozalekcyjnych nowy wniosek mozesz zlozyc dopiero po szesciu miesiacach 

Kto może otrzymać karte zajec pozalekcyjnych? 

Dzieci i młodzież z adresem zamieszkania w Arendal w wieku 6–18 lat.  Rodzeństwo otrzymuje po jednej karcie. Pieniądze na karcie zajec pozalekcyjnej należą do każdego dziecka z osobna, a niewykorzystane pieniądze nie mogą zostać przekazane innemu rodzeństwu.  Karta jest ważna od roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat, do roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy18 lat. 

Jak złożyć wniosek 
Dzieci w wieku 6–16 lat: jeden z opiekunów dziecka sklada wniosek w jego imieniu. 
Młodzież 16–18 lat: Możesz złożyć wniosek samodzielnie lub rodzic może złożyć wniosek w Twoim imieniu. 

Aby ubiegać się o zwrot pieniędzy, musisz posiadac konto bankowe, imie i date urodzenia dziecka. 

Wniosek o zwrot pieniędzy

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku, możesz zwrocic sie o pomoc do szkoly, prowadzacego zajęci pozaszkolne lub odwiedzić centrum serwisowe w ratuszu. 

Zwrot środków w 2019 r 

W 2019 r. Zwrócimy koszty za zajecia pozalekcyjne już zapłacone. Niewykorzystane karty zajec pozalekcyjnych w 2019 r. można przenieść dopiero w 2020 r. 

Karta zajec pozalekcyjnych 2020 

Pracujemy nad nowym rozwiązaniem na 2020 rok, w którym pieniądze będą przekazywane bezpośrednio przez organizatorow zajec pozaszkolnych. Na razie możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy tylko za 2019 rok. Wrócimy z dodatkowymi informacjami na temat nowych zasad w 2020 roku. 

Terminy płatności 

Każdy, kto złoży wniosek o kartę do 25.10, otrzyma zapłatę do 11.11. 
Osoby, które zgłoszą się między 26.10 i  9.12, otrzymają zaplate do 23.12.

Co stanie się z kartą zajec pozalekcyjnych w 2020 roku?

Karta to projekt pilotażowy, który zapewnia wsparcie dla dzieci i młodzieży w 2019 i 2020 roku. Współpracujemy z zespołami i stowarzyszeniami sportowymi, aby stworzyć rozwiązanie techniczne, które pozwala wybrać aktywność pozalekcyjna online, a pieniądze przekazywane są do danego stowarzyszenia automatycznie od 2020 roku. 

Karta rekreacyjna plus 

Karta Pluss jest ofertą dla rodzin o niskich dochodach i jest przeznaczona dla osób, które potrzebują wsparcia wykraczającego poza zwykłą kartę zajec pozalekcyjnych. Możesz ubiegać się o Karte Plus, jeśli masz niskie dochody, a twoje dzieci są w wieku szkolnym (1. klasa - 18 lat). 

Działalność w Arendal  

Friskus to cyfrowy kalendarz aktywności ktore odbywaja w Arendal - znajdziesz tam wszystkie zajecia pozalekcyjne w jednym miejscu.  

Informacje w innych językach.
Pracujemy nad tłumaczeniem informacji w kilku językach.