Fritidskort

Hva er fritidskort? 

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Informasjon på andre språk

Vi jobber med å oversette informasjonen til flere språk. 

Hva dekker fritidskortet?  

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn. Hvis du har betalt for et helt kalenderår, legg inn det beløpet du har betalt. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at Skattekammeret låner ut mye forskjellig utstyr).

Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.

Hvem kan få Fritidskort?

Barn og unge med bostedsadresse i Arendal i alderen 6 - 18 år. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Slik søker du  

Søknadsfristen for fritidskort 2019 var 9. desember.

Barn 6 - 16 år: En av barnets foresatte søker på vegne av barnet.
Ungdom 16 - 18 år: Du kan søke selv eller en foresatt kan søke på vegne av deg.

Du trenger kontonummer, barnets navn og fødselsdato for å søke om refusjon. 

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden kan du spørre på skolen, på fritidsaktiviteten eller kom innom på servicesenteret på rådhuset.

Refusjon i 2019

I 2019 vil vi refundere aktiviteter som allerede er betalt. Ubenyttet fritidskort i 2019 kan ikke overføres til 2020.

Fritidskortet 2020 

Vi jobber med en ny løsning for 2020. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan vi gjør dette i 2020. 

Datoer for utbetaling 

Alle som søker om fritidskort innen 25.10 vil få utbetaling innen 11.11.
De som søker mellom 26.10 og 9.12 vil få utbetaling 23.12.

Hva skjer med fritidskortet i 2020?

Fritidskortet er et pilotprosjekt som gir støtte til barn og unge i 2019 og 2020. Vi jobber sammen med lag og foreninger for å lage en ordning for 2020. 

Fritidskortet pluss

Fritidskortet Pluss (tidligere opplevelseskort) er et tilbud for familier med lav inntekt og er for dem som har behov for støtte utover det vanlige fritidskortet. Du kan søke om Fritidskortet Pluss hvis du har lav inntekt og barna dine er i skolealder (1. klasse - 18 år). 

Aktiviteter i Arendal

Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Arendal - samlet på ett sted. Friskus - oversikt over aktiviteter i Arendal

 

  Kontakt oss

  Prosjektansvarlig
  Linda Sætra
  Enhetsleder kultur

  Styringsgruppe
  Terje Eikin, varaordfører
  Roar Aaserud, kommunalsjef
  Geir Skjæveland, kommunalsjef
  Fire representanter fra lag og foreninger 

  Har du spørsmål?
  Kontakt servicesenteret
  Tlf. 37 01 30 00