Fritidskortet for barn og unge

Hva er fritidskort? 

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Hva dekker fritidskortet?  

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn per halvår. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at Skattekammeret låner ut mye forskjellig utstyr).

Hvis du har brukt Fritidskortet ditt, må du vente til neste halvår for å få påfyll.

Hvem kan få fritidskort?

Barn og unge med bostedsadresse i Arendal i alderen 6 - 18 år. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan derfor ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Slik søker du  

Vi skal ha ny teknisk løsning for 2020. Den vil være klar ca. 1. mars. Den nye tekniske løsningen vil bli levert av Friskus.

Refusjon i 2019

I 2019 har vi refundert beløpet for aktiviteter som allerede var betalt.

Fritidskortet 2020 

I år skal du bruke Friskus for å få fritidskortpenger. Du må registrere giroen du har fått fra ditt idrettslag/forening. Løsningen er klar til bruk ca. 1. mars.

Fritidskortet pluss

Fritidskortet Pluss (tidligere opplevelseskort) er et tilbud for familier med lav inntekt og er for dem som har behov for støtte utover det vanlige fritidskortet. Du kan søke om Fritidskortet Pluss hvis du har lav inntekt og barna dine er i skolealder (1. klasse - 18 år). 

Aktiviteter i Arendal

Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Arendal - samlet på ett sted. Friskus - oversikt over aktiviteter i Arendal

Arbeidsverksted om fritidskortet 

Lag og foreninger inviteres til møte om Friskus og ny fritidskortløsning.
Mer informasjon og påmelding i Friskus:
Mandag 24.02.2020     Tirsdag 25.02.2020

 

Informasjon på andre språk

Fritidskort 2020 

I år skal du bruke Friskus for å få fritidskortpenger. Du må registrere giroen du har fått fra ditt idrettslag/forening. Løsningen er klar til bruk ca. 1. mars.

Kontakt oss

Kontaktperson
Anne Marit Haslund
Tlf: 91 52 05 59

Prosjektansvarlig
Linda Sætra
Enhetsleder kultur

Styringsgruppe
Linda Sætra, enhetsleder kultur
Roar Aaserud, kommunalsjef
Geir Skjæveland, kommunalsjef
Anne Marit Haslund, prosjektleder
Per Harald Bai Stabell   
Christoffer G. de Presno 
Nora Løddesøl
Younes Shahriari