Fritidskortet blir avsluttet sommeren 2022

Frist for å hente ut Fritidskortet er fram til 30. juli 2022. Dette er siste periode av pilotprosjektet som Arendal kommune er en del av. 

Fritidskortet for barn og unge

Slik registrerer du deg og bruker fritidskortpengene

Velg

Endre svaret
Lag og foreninger
 1. Opprett arrangørside på Arendal.friskus.com
  Friskus har laget film som viser hvordan du gjør dette:
  Opprett arrangørside.
   
 2. Koble fritidskortet til arrangørsiden.
  Friskus har laget film som viser hvordan du gjør dette:
  Slik kobler du fritidskortet.
Bruke fritidskortpenger

Gå inn på arendal.friskus.com, bruk Google Chrome.

 1. Finn frem fakturaen du har fått.
 2. Logg inn eller opprett en bruker.
 3. Klikk på hent fritidskortet og følg stegene. Finner du ikke foreningen din? Gi dem beskjed om at de må registrere seg i Friskus.

  Hvis fakturaen for en medlemsavgift er høyere enn 1000 kr, får du dekket til og med 1000 kr. Restbeløpet på fakturaen betaler du på vanlig måte i din bank med spesifikasjoner f.eks. kid, medlemsnummer som står på fakturaen.
  Friskus har laget film som viser hvordan du gjør dette:
  Slik oppretter du en bruker og henter fritidskortpengene.
Velg et av alternativene ovenfor

 

Hva er fritidskort? 

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 og 18 år. Du får opp til 1000 kr pr. halvår som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.
Trenger du støtte utover 1000 kr.? Sjekk Fritidskortet Pluss

Fritidskortet er nå digitalt og hentes på Friskus. Lag deg en profil i ditt eget navn og følg veiledningen.
Når du betaler medlemskontingent, bruk giroen og tast inn totalbeløpet. Fritidskortet blir belastet med inntil kr 1000,- og dere skal da betale restbeløpet.

Friskus har laget flotte film som viser hvordan du bruker fritidskortet: 
Hvordan gjør du det? 

Du finner filmene på norsk, engelsk fransk og arabisk. 

Finner du ikke din klubb eller forening? 

Hvis ikke din klubb/forening er oppført som arrangør i Friskus, be dem enten følge veiledningen over, eller ta kontakt med Friskus. 

Hva dekker fritidskortet?  

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 1000 kr pr. barn pr. halvår. Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at Skattkammeret låner ut mye forskjellig utstyr).

Fritidskortet blir fylt på 1. januar 2022, og disse midlene må brukes før 30. juni samme år. Etter dette blir det ikke fylt på med nye midler, da pilotperioden er ferdig.

Hvem kan få fritidskort?

Barn og unge med folkeregistrert adresse i Arendal kommune i alderen 6-18 år. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Hørt om Fritidskortet Pluss (tidligere Opplevelseskort)?

Fritidskortet Pluss er et tilbud for familier med lav inntekt og er for dem som har behov for støtte utover det vanlige Fritidskortet. Du kan søke om Fritidskortet Pluss hvis du har lav inntekt og barna dine er i skolealder (1. klasse - 18 år).

Aktiviteter i Arendal

Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Arendal - samlet på ett sted. Friskus - oversikt over aktiviteter i Arendal

Kriterier for lag og foreninger som vil tilby fritidskortaktivitet

1. Aktiviteten må gjennomføres minimum 8-10 ganger pr. halvår.
2. Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6-18 år. 
3. Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.
4. Trenere/aktivitetsledere skal ha gyldig politiattest . Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
5. Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

 

Kontakt oss

Kontaktperson
Julie Sundsdal Nærdal 
Tlf 91 19 77 19

Teknisk hjelp - Friskus
support@friskus.com

Prosjektansvarlig
Linda Sætra
Enhetsleder kultur

Styringsgruppe
Linda Sætra, enhetsleder kultur
Geir Skjæveland, kommunalsjef
Øystein Neegaard, skolesjef
Per Harald Bai Stabell   
Christoffer G. de Presno 
Nora Løddesøl
Younes Shahriari