Fritidskort

Hva er fritidskort? 

Fritidskortet er et pilotprosjekt som skal gjennomføres i 2019/2020. Vi har fått støtte fra Bufdir. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.  

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 til 18 år. Du får opp til 1000 kr pr. halvår som du kan bruke på en eller flere fritidsaktivitet. For å få støtte må du bo i Arendal. 

Hvordan får jeg støtte? 

I 2019 vil vi refundere aktiviteter som allerede er betalt. Informasjon blir lagt ut her så snart teknisk løsning er på plass, senest 10. oktober 2019.

Vi jobber sammen med lag og foreninger for hvordan ordningen skal fungere i 2020.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Prosjektansvarlig
Linda Sætra 
Enhetsleder kultur
Tlf: 995 78 303