Fritidskort høsten 2020 

Du kan ikke lengere søke om refusjon. 
Du må bruke fritidskortet på Friskus 
 

Fritidskortet for barn og unge

Slik registrerer du deg og bruker fritidskortpengene.

Hva trenger du hjelp til?

Velg

Endre svaret
Lag og foreninger
 1. Opprett arrangørside på Arendal.friskus.com
 2. Koble fritidskortet til arrangørsiden.
Bruke fritidskortpenger

Gå inn på arendal.friskus.com, bruk Google Chrome.

 1. Finn frem fakturaen du har fått.
 2. Logg inn eller opprett en bruker.
 3. Klikk på hent fritidskortet og følg stegene. Finner du ikke foreningen din? Gi dem beskjed om at de må registrere seg i Friskus.

  Hvis fakturaen for en medlemsavgift er høyere enn 1000 kr, får du dekket til og med 1000 kr. Restbeløpet på fakturaen betaler du på vanlig måte i din bank med spesifikasjoner f.eks. kid, medlemsnummer som står på fakturaen.
  Slik oppretter du en bruker og henter fritidskortpengene (PDF, 224 kB).
Velg et av alternativene ovenfor

 

Hva er fritidskort? 

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 og 18 år. Du får opp til 1000 kr pr. halvår som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Fritidskortet er nå digitalt og hentes på Friskus. Lag deg en profil i ditt eget navn og følg veiledningen.
Frister for å hente ut Fritidskortet er fram til 30. juni og igjen fram til 31. desember.
Når du betaler medlemskontingent, bruk giroen og tast inn totalbeløpet. Fritidskortet blir belastet med inntil kr 1000,- og dere skal da betale restbeløpet.

Her er tre små film som viser, hvordan du henter fritidskortet: 
Logg inn
Hent fritidskortet
Betale faktura

Du finner også filmene på engelsk, arabisk, farsi, polsk og somalisk.  

Finner du ikke din klubb eller forening? 

Hvis ikke din klubb/forening er oppført som arrangør i Friskus, be dem enten følge veiledningen over, eller kontakte prosjektleder for hjelp Anne Marit Haslund.

  Hva dekker fritidskortet?  

  Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 1000 kr pr. barn pr. halvår. Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.

  Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort. (Husk at Skattkammeret låner ut mye forskjellig utstyr).

  Hvis du har brukt fritidskortpengene, må du vente til neste halvår for å få nye fritidskortpenger.

  Hvem kan få fritidskort?

  Barn og unge med folkeregistrert adresse i Arendal kommune i alderen 6-18 år. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

  Aktiviteter i Arendal

  Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Arendal - samlet på ett sted. Friskus - oversikt over aktiviteter i Arendal

  Kriterier for lag og foreninger som vil tilby fritidskortaktivitet

  1. Aktiviteten må gjennomføres minimum 8-10 ganger pr. halvår.
  2. Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6-18 år. 
  3. Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.
  4. Trenere/aktivitetsledere skal ha gyldig politiattest . Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
  5. Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

   

  Kontakt oss

  Kontaktperson
  Anne Marit Haslund
   91 52 05 59

  Prosjektansvarlig
  Linda Sætra
  Enhetsleder kultur

  Styringsgruppe
  Linda Sætra, enhetsleder kultur
  Roar Aaserud, kommunalsjef
  Geir Skjæveland, kommunalsjef
  Anne Marit Haslund, prosjektleder
  Per Harald Bai Stabell   
  Christoffer G. de Presno 
  Nora Løddesøl
  Younes Shahriari