Kulturlunsj


Kulturlunsjene arrangeres noen ganger i året. Her er det foredrag om historiske temaer, gjerne med tilknytning til Arendal, samt salg av mat og kaffe. 

Kom gjerne med forslag til temaer og foredragsholdere.