Utsetter du noen for vold? - Arendal kommune

Utsetter du noen for vold?

Alle som står nær hverandre kan krangle og være uenige. Det skal likevel ikke være sånn at du gjør partneren din eller barnet ditt redd eller utrygg. Livet i en familie skal være trygt for alle parter. Det skal gå an å være uenige, ha egne meninger og ville noe annet enn den du er sammen med.

Ikke alle som utsetter andre for vold forstår hva de gjør. Vold er ikke bare slag, spark, eller andre former for fysisk vold. Psykisk vold, for eksempel i form av trusler, ydmykelser, krenkelser og det å kontrollere andre, er like skadelig, men kan være vanskeligere å erkjenne overfor seg selv at man bruker. Gjør du disse tingene utøver du vold. På nettsiden dinutvei.no finner du små filmer og mer info om hva vold kan være

Hvis du har problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller er oppfarende og stadig skremmer noen du egentlig er glad, kan du få hjelp til å endre deg.

Alternativ til vold

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Arendal kan også gi deg gode råd om hva du kan gjøre og hvor du kan få mer hjelp hvis du har problemer med å styre temperamentet ditt slik at de rundt deg oppfatter deg som truende og aggressiv. 

ATV Arendal tilbyr behandling til voksne menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner. Også barn og voksne som er utsatt for vold kan søke hjelp her. 

Familievernkontoret i Arendal gir gratis hjelp og råd til par, familier og foreldre-barn som opplever vansker, konflikter eller kriser. Familievernet arbeider blant annet med sinne- og voldsproblematikk