Handlingsveiledere - mistanke om vold og seksuelle overgrep

Arendal kommune har utarbeidet to handlingsveiledere som beskriver hva du kan gjøre ved mistanke om vold og seksuelle overgrep. Disse har vi også trykket opp som A4-plakater og du kan hente disse på servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus.


Mer utfyllende informasjon vil du finne i Nasjonal veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid mot vold i nære relasjoner www.voldsveileder.nkvts.no/