Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - Arendal kommune

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner er et verktøy som viser kommunens målsettinger i arbeidet mot vold i nære relasjoner og hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målene. Den skal bidra til at alle som arbeider og/eller er i kontakt med barn, unge og voksne i alle aldre, skal

våge å se, tørre å spørre og ha mot til å handle

slik at volden opphører og innbyggere i Arendal lever trygge liv – fri fra vold. 

Arendal kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022-2026

Evaluering og tallgrunnlag

Arendal kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble først vedtatt 1.11.2018. Revidert utgave ble vedtatt 2.9.2021.

Se evaluering av tiltak i handlingsplanen 2019-2021 og tallgrunnlag for 2021.