Føler du deg utrygg hjemme?

Det er ikke alltid lett å vite om det du har opplevd er alvorlig nok. Hvis du lurer på om det er alvorlig nok - så er det det. Da ber vi deg om å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg. 

I Arendal kommune har vi nulltoleranse mot vold. Det gjelder både fysisk, psykisk og seksuell vold. Her er mer informasjon til deg som lurer på om du har blitt utsatt for vold eller overgrep

Ønsker du å snakke med noen?

Vi er her for deg - er du usikker på om det du opplever er bra for deg?

Forebyggende tjenester - samtaler og hjelp til barn, ungdom og deres familier.
Tlf: 901 16 968 - på dagtid.

Krisesenteret - tilbud til kvinner, menn og barn. 
Døgnåpen vakttelefon: 37 01 32 80

Barnevernet
Vi vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.
Ring kommunens servicesenter på dagtid - 37 01 30 00
Ring barnevernsvakta 37 01 31 01 - ettermiddag, kveld, natt. 

Familiekontoret i Aust-Agder
Vi tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning. 

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

Krisesenter
Her kan du komme både dag og natt for å bo trygt. Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er like alvorlig. 
Ring 37 01 32 80

Politiet
Ved akutt fare ring politiet 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg å dra til krisesenteret.

Fant du det du lette etter?