Føler du deg utrygg hjemme?

I Arendal kommune har vi nulltoleranse mot vold. Det gjelder både fysisk, psykisk og seksuell vold. Det er ikke alltid lett å vite om det du har opplevd er vold, men hvis du lurer på om det er alvorlig nok - så er det det. Da ber vi deg om å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg -  vi er her for deg! 

Ønsker du å snakke med noen?

Vold- og overgrepslinjen  - VO-linjen - 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. VO-linjen er åpen døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.

Krisesenteret - vi har tilbud til kvinner, menn og barn. 
Døgnåpen vakttelefon: 37 01 32 80

Barnevernet
Vi vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.
Ring kommunens servicesenter på dagtid - 37 01 30 00
Ring barnevernsvakta 37 01 31 01 - ettermiddag, kveld, natt. 

Arendalshjelpa er til for deg som trenger samtale, råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon. 
Tlf: 90 92 80 90 - Man-fre: kl 11:00-14:00. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.

Familiekontoret i Arendal
Vi tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning. 

 

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

Krisesenter
Dersom du er truet eller utsatt for vold i nær relasjon og trenger beskyttelse, kan du få et dagtilbud eller botilbud på krisesenteret i en kort periode. Her vil du få veiledning og noen å snakke med. Du kan være anonym og få tolk. Vi har taushetsplikt og vår hjelp er gratis. Døgnåpen vakttelefon 37 01 32 80.

Politiet
Ved akutt fare ring politiet 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg å dra til krisesenteret.