Er en du kjenner utsatt for vold? - Arendal kommune

Er en du kjenner utsatt for vold?

Bry deg

Kjenner du noen du tror blir eller har blitt utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hva du skal gjøre? Er du redd for å blande deg i noe du ikke har noe med, eller lurer du kanskje på hvordan du best kan hjelpe? Mange har kjent på den samme tvilen og usikkerheten. Ikke all vold er synlig, og den kan derfor være vanskelig for utenforstående å oppdage. Når det i tillegg kan være vanskelig for den som utsettes for vold å fortelle om det til andre, forblir ofte volden usynlig. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Nettsiden Din vei ut gir informasjon til deg som er pårørende eller kjenner en som er utsatt for vold eller overgrep. 

Snakk sammen

Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for vold, kan være vanskelig og vi kan derfor være redde for trå feil. De fleste ønsker imidlertid at noen skal bry seg. Å vise at du bryr deg og lytter, og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt kan være noe av det viktigste du kan bidra med. 

Målet med en samtale er å motivere den som er utsatt for vold til å kontakte hjelpeapparatet slik at volden stopper. Er du usikker på hva du skal gjøre kan du drøfte saken anonymt med krisesenter eller politi. Arendal kommune har en enkel veileder som kan hjelpe deg: Hva gjør jeg ved mistanke om vold i nære relasjoner? (pdf, 206 kb)

Kontakt hjelpeapparatet

Akutt hjelp

Ved alvorlige trusler eller fysiske skader etter vold og overgrep, kontakt politiet, legevakt eller overgrepsmottaket.
Du kan også ta kontakt med Østre Agder krisesenter.
Husk at alle i Norge har avvergeplikt!

Samtaler, råd og veiledning

Ta kontakt med familievernkontoret, alternativ til vold, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning

  • NOK Agder er et lavterksel hjelpetilbud til personer over 16 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Tilbudet er gratis og det føres ikke journal. Tilbudet er et supplement til det øvrige hjelpeapparat.
  • Arendalshjelpa er til for deg som trenger samtale, råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon. 
    • Tlf: 90 92 80 90 - Man-fre: kl 11:00-14:00. Utenom telefontid, kan du legge igjen beskjed på telefonsvarer og vi vil kontakte deg for nærmere avtale.
       
  • Krisesenteret har tilbud til kvinner, menn og barn. 
  • Vern for eldre hjelper eldre som står i fare for eller er utsatt for vold og overgrep. Dersom du er 62 år og er utsatt for vold og overgrep, kan du ringe nasjonal kontakttelefon 800 30 196 for råd, veiledning og hjelp.

Nettsider med informasjon og hjelp

Kontakt oss

Akutt hjelp:

Samtale, råd og veiledning