Er du bekymret for et barn - mulig vold og overgrep?

Bry deg

Barn og unge som opplever vold og overgrep viser ofte lite utad og holder det for seg selv. Enten fordi det er tabu og flaut, de føler seg maktesløse eller fordi de er truet til taushet. Det gjelder å være oppmerksom. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

En av ti barn og unge har blitt utsatt for vold og overgrep. Nettisden Jeg vil vite gir både voksne og barn kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Snakk med barnet

Det kan oppleves vanskelig å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. Men det er et alt for viktig tema til å la være. Nettsiden Jeg vil vite gir enkle tips og råd til hvordan du kan snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. 

Kontakt hjelpeapparatet

Når du har grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, har du plikt til å si ifra.

Akutt hjelp

Hvis det er akutt, skal du varsle politiet og barnevernet umiddelbart.  

Bekymringsmelding til barnevernet

Hvis du er bekymret for et barn eller ungdom kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen. Du kan melde anonymt og barnevernet plikter å undersøke saken. Send en bekymringsmelding. Du kan også søke råd hos barnevernet.

Samtale, råd og veiledning

Ta kontakt med helsesøster, forebyggende tjenester, krisesenteret eller andre i hjelpeapparatet for å få råd og veiledning. Du kan også hjelpe barnet til å selv ta kontakt. 

Kontakt oss

Akutt hjelp:

Samtale, råd og veiledning