Tolk - Arendal kommune

Tolk

Arendal kommune har ikke lenger egen tolketjeneste.
Kommunen har plikt til å skaffe tolk når dette er nødvendig for å kunne gi kommunale tjenester.

Trenger du tolk til privat oppdrag?

Ønsker du å benytte tolk eller oversetter som privatperson kan du finne oversikt over tilgjengelige tolker i Tolkeportalen.
Utgiftene til dette må du dekke selv.

Kontakt oss