Tilskudd

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger.
Les mer på Husbanken sin hjemmeside.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.
Les mer på Husbanken sin hjemmeside.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettside
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på servicesenteret vårt eller hos NAV.

Kontakt oss

NAV Arendal
Hilde Hegerlund
Signe E. Morka
Tlf: 55 55 33 33

Besøksadresse
NAV Arendal
Nedre Tyholmsvei 13
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad

Åpningstider

NAV Arendal
Man-fre: 12:00–15:00
Åpningstid telefon:
Man-fre: 08:00–15:30

Servicesenteret
Man-fre: 09:00-15:30
Sommertid: (10. mai - 9. okt.)
Man-fre: 09:00-15:00