Kirkevergen - Arendal kommune

Kirkevergen

Kirkevergen er lokal gravferdsmyndighet og har ansvar for gravplasser og gravferdstjenester for alle innbyggere i kommunen. Du kan finne mer informasjon på hjemmesiden til Kirken i Arendal.

Priser

Gravfesteavgifter - priser
Festeavgift Pris
Festeavgift pr. år kr 360
Navnet minnelund innenbys boende kr 12 000
Navnet minnelund utenbys boende kr 17 000
Anonym minnelund innenbys boende kr 8 000
Anonym minnelund utenbys boende kr 13 000

Kontakt oss

Kirkevergen:
Tlf: 37 01 35 80