Skeiv i Arendal - LHBTI

Tilbud i Arendal

Er du skeiv i Arendal og lurer på hvilke tilbud som finnes for deg? Her har vi samlet en oversikt. 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud for ungdom opp til 24 år. Her møter du ansatte med kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Skolehelsetjenesten

Du kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen din hvis du ønsker å snakke med noen eller lurer på noe. Du kan blant annet snakke med helsesykepleier om følelser og identitet.

Fri Agder

FRI Agder er et fylkeslag av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold som dekker begge Agderfylkene. De arrangerer medlemsmøter og forsøker å skape møteplasser for lhbt-personer her i sør. I tillegg fronter de den homo-politiske kampen på Sørlandet og driver informasjonsvirksomhet. 

Pridefestivalen "Arendal på skeiva"

Arendal fikk i 2020 sin egen pridefestival "Arendal på skeiva". Festivalen er en del av Fri Agder og har som fokus å feire mangfold og å motarbeide diskriminering. 

Skeiv Ungdom Aust-Agder

Skeiv Ungdom Aust-Agder holder til på Munkehaugen kulturskole i Arendal, i nærheten av Arendal sentrum. De dekker hele Aust-Agder og jobber både politisk og sosialt for mangfold og mot diskriminering. 

Transnettverk

Dette er et nettverk på Sørlandet for personer som opplever kjønnsmangfold og deres familie eller andre i nær relasjon. Møtene skjer hovedsakelig i Lillesand, og hit kommer deltakere fra hele Agder. Se informasjon om møter på facebooksiden til FRI Agder. For mer informasjon eller påmelding til møter, kontakt Sandra Skjørvold Christensen, tlf 47 48 80 55, eller Aileen Bjørnstad, tlf 95 06 29 36.

Regnbuenettverk Agder - pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet har et eget nettverk for homofile, bifile, lesbiske og transpersoner. Dette nettverket har fått navnet Regnbuenettverket. Du kan kontakte Regnbuenettverket i Agder på e-post regbuenettverk.agder@hotmail.com

Pust ut, Agder

Pust ut er en aktivitetsgruppe som er underlagt FRI Sør. De tilbyr sosiale og inkluderende treff hvor lesbiske, homofile, bifile, panfile eller transpersoner med utviklingshemning kan møtes og snakke fritt om kjønn og seksualitet. Pust ut på Facebook. 

Levekårssatsing Agder - opplæring av skole- og barnehageansatte i kjønns- og seksualitetsmangfold

Som en del av en større levekårssatsing i Agder får alle Agders skoler og barnehager tilbud om besøk av Rosa Kompetanse. Rosa Kompetanse er FRIs (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) kompetansemiljø og de tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til ulike yrkesgrupper. Fylkeskommunen har satt av midler til å dekke honorar og reiseutgifter for kursholderne slik at samtlige skoler og barnehager i Agder kan få besøk av Rosa Kompetanse. 

Kartlegging av skeives levekår i Agder

På oppdrag fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner og Kristiansand og Arendal kommuner ble det gjennomført en kartlegging av skeives levekår i Agder fra 2017-2018. Kartleggingen ble gjennomført av Østlandsforskning og Likestillingssenteret. Gjennom kartleggingen har vi fått et bedre kunnskapsgrunnlag om skeives levekår i Agder. Denne kunnskapen skal bidra til gode fremtidige tiltak og beslutninger.

 

Kontaktperson

Alle tilbud og tjenester i Arendal kommune skal ha et inkluderende fokus og ønske kjønns- og seksualitetsmangfold velkommen. Hvis du opplever at dette ikke fungerer i praksis vil vi gjerne høre fra deg for å forbedre oss. Ta i så fall kontakt med prosjektleder for seksuell helse.

Kontakt oss

Prosjektleder for seksuell helse

Berit Bulien Jørgensen