Ruskonsulent

Hva gjør ruskonsulenten?

Ruskonsulenten svarer blant annet på spørsmål om tjenestetilbud, søknadsrutiner og andre relevante spørsmål før, under og etter instisusjonsopphold.
 
Ruskonsulenten kan henvise deg og bistå med å hjelpe deg inn til behandling. Ruskonsulenten vil sørge for at du får oppfølging mens du er i behandling og i god tid før du blir utskrevet, slik at du har noe å komme ut til.
 

Hvordan få kontakt?

Både rusavhengige, pårørende og fagpersoner er velkommen til å ta kontakt på telefon eller e-post for videre veiledning.

Kontakt oss

Vakttelefon rus
Tlf: 90 41 92 21
(Hverdager 08:30-15:30)

Besøksadresse
NAV Arendal
Nedre Tyholmsvei 13
4836 Arendal

Postadresse
Nav Arendal
Ruskonsulenten

Postboks 1853 Stoa
4858 Arendal